Toimintaterapia

Toimintaterapia on yksilöllistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Autamme ja tuemme asiakasta löytämään sekä käyttämään omia toiminnallisia valmiuksiaan laaja-alaisesti, jotta hän selviytyisi päivittäisen elämän eri toiminnoissa ja voisi vaikuttaa omassa elinympäristössään. Alarmi Stablesilla on erinomaiset mahdollisuudet käyttää toimintamuotoina myös luontokuntoutusta ja erilaisia käytännön työtoimintoja sekä puutarhaterapiaa. Yksi toimintaterapian menetelmistä on kuntoutujalle merkityksellisten toimintojen mahdollistaminen.

Me Alarmi Stablesilla voimme tarjota hyvin idyllisen maalaismiljöön, jossa ympäristö mahdollistaa lukemattomilla eri tavoilla ihmisen hyvinvoinnin tukemisen. Voimme työskennellä eläinavusteisestihevosten, kissojen ja koiran kanssa tai luontoavusteisesti metsän ja kasvien hoidon avulla. Huonon kelin sattuessa voimme siirtyä sisätiloihin ja harjoitella asioita muun muassa pelien ja peiliterapian avulla.

Toimintaterapia toteutetaan pääasiassa 60-90 min pätkissä.

Lisäksi meillä on käytössä VesiJatulissa tilat, joissa voimme toimia liikuntasalissa tai kuntosalissa asiakkaan tarpeiden mukaan. Tiivis yhteistyömme erityisliikunnan kanssa, mikä edesauttaa esimerkiksi liikuntakokeiluja. KELA:n laatustandardin mukaan harrastus- ja vapaa-ajan toimintoihin ohjaus kuuluu terapiaan niin, että ne voivat myöhemmin siirtyä kuntoutujan arjen toiminnaksi.

Päivän valo pilkistää pienistäkin raosta ja pelkkä eläminen ei riitä: tarvitaan auringon paistetta, vapautta ja pieni kukka. Tehdään yhdessä ilon hetkiä!

Toteutamme yksilöllistä toimintaterapiaa vastaanotto-, koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä asiakkaan tarpeen mukaan. Meillä on voimassa olevat sopimukset Kelalle sekä Pohteelle.

 

KELA:n laatustandardi, joka astuu voimaan 1.1.2023, määrittää seuraavia asioita:

  • Toimintaterapiaa antaa toimintaterapeutin (AMK), toimintaterapeutin tai erikoistoimintaterapeutin ammattitutkinnan suorittanut henkilö, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.
  • Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.
  • Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään.
  • Toiminnan mahdollistamiseksi toimintaterapeutti ohjaa ja tukee kuntoutujan taitojen harjoittelua ja kompensaatiokeinojen omaksumista erilaisilla tekniikoilla ja apuvälineillä, muokkaa fyysistä tilaa ja tehtävää sekä ohjaa omaista tai läheistä ja lähiverkostoa (sosiaalista toimintaympäristöä).
  • Kuntoutuspalvelujen pitää olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia, vaikuttavia, yksilöllisesti suunniteltuja kuntoutusjaksoja, jotka voivat toteutua laitos- tai avomuotoisesti. Kelan järjestämä kuntoutus perustuu hyvää kuntoutuskäytäntöön (KKRL 10§ ja hallituksen esitys 3/2005) ja vaikuttavuustietoon.
  • Kuntoutuksen lähtökohtana ovat yhteistyössä asetetut konkreettiset ja saavutettavissa olevat lähi- ja pitkän ajan tavoitteet.

Kokonaisuudessaan laatustandardit löydät osoitteesta:

http://www.kela.fi/documents/10180/2628605/Avoterapiastandardi+voimassa+2016+alkaen+fi.pdf/0b4711cf-f712-4922-a047-de36950a77d5?version=1.1